Rekonstrukce a modernizace silnice II/443 Štáblovice – Otice

Základní informace


Název zadávacího postupu

Rekonstrukce a modernizace silnice II/443 Štáblovice – Otice

Systémové číslo NEN

N006/23/V00027479

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Evidenční číslo zakázky ve VVZ

Z2023-043272

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P23V00027479

Režim VZ dle volby zadavatele

Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Otevřené řízení

Specifikace zadávacího řízení

Otevřené řízení

Druh

Veřejná zakázka na stavební práce

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

35 856 738,00

Měna

koruna česká

Datum uveřejnění ZP na profil

02. 10. 2023 13:42

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

07. 11. 2023 11:00

Kontaktní osoba zadavatele


Jméno

Vendula

Příjmení

Hyplová

E-mail

hyplova@mt-legal.com

Telefon 1

+420 596629503

Předmět


Popis předmětu

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci a modernizaci silnice II/443 - zesílení konstrukce vozovky a obnova odvodnění včetně úpravy dvou mostů a propustků pod hospodářskými sjezdy. Zájmová oblast v celém řešeném úseku se nachází jak v intravilánu (SO102) tak v extravilánu (SO101 a SO103). Základní šířkové uspořádání – obousměrná komunikace s jedním jízdním pruhem v každém směru. Začátek rekonstrukce silnice II/443 je v pasportním kilometru 32,285 (v obci Štáblovice v křižovatce se silnicí II/443 x III/44340, včetně této křižovatky). Konec rekonstrukce silnice II/443 je v pasportním kilometru 36,335 v místě napojení na související stavbu: Přeložka silnice II/443 – obchvat Otic (projektant Dopravoprojekt Ostrava a.s., stupeň PD: PDPS, 12/2021), v rámci které, bude realizována část SO 103 v délce 706 m (km 36,335 – 37,041). Stavba byla také zkoordinována s realizovanou stavbou obce Uhlířov: „Zvýraznění začátku obce Uhlířov na silnici II/443“, což představovalo výstavbu zpomalovacích ostrůvků na sil.II/443 na obou koncích obce Uhlířov. Proto byly tyto úseky (km 1,706 – 1,761 a km 2,511 – 2,575) ze stavby rekonstrukce a modernizace silnice II/443 vynechány. Stavbu tvoří tři stavební silniční objekty: SO 101 Oprava sil. II/443 Štáblovice – Uhlířov SO 102 Oprava sil. II/443 Uhlířov SO 103 Oprava sil. II/443 Uhlířov – Otice Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedeno v přílohách zadávací dokumentace.

Kód z číselníku NIPEZ

45000000-7

Název z číselníku NIPEZ

Stavební práce

Hlavní místo plnění

Moravskoslezský kraj

Kód z číselníku CPV

45000000-7

Název z číselníku CPV

Stavební práce

Název předmětu

Stavební práce

Položky předmětu


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Místo plnění


CZ080Moravskoslezský kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail12. 02. 2024 15:38Uveřejnění účastníků
Detail12. 02. 2024 15:38Uveřejnění výsledku
Detail08. 11. 2023 08:59Uveřejnění zadávacích podmínek
Detail24. 10. 2023 12:29Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail20. 10. 2023 19:19Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail02. 10. 2023 13:42Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


27. 09. 2023 00:0002. 10. 2023 00:00F2023-043272Oznámení o zahájení zadávacího řízení