PD, výkon IČ, AD a koordinátora BOZP "Rekonstrukce budovy krajského úřadu-rozšíření fotovoltaiky" II.

Základní informace


Název zadávacího postupu

PD, výkon IČ, AD a koordinátora BOZP "Rekonstrukce budovy krajského úřadu-rozšíření fotovoltaiky" II.

Systémové číslo NEN

N006/23/V00028584

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P23V00028584

Režim VZ dle volby zadavatele

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Druh

Veřejná zakázka na služby

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

523 250,00

Měna

koruna česká

Datum uveřejnění ZP na profil

11. 10. 2023 10:17

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

31. 10. 2023 10:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Ing.

Jméno

Marta

Příjmení

Kowalská

E-mail

marta.kowalska@msk.cz

Telefon 1

+420 595622299

Předmět


Popis předmětu

Předmětem veřejné zakázky zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, autorského dozoru a funkce koordinátora BOZP v přípravě stavby. Jedná se o projekční práce související s rozšířením stávajícího fotovoltaického systému, umístěného na budově G krajského úřadu. Předpokládá se umístění dalších panelů na střechách budovy H, VOŠ a střechách budovy archivu krajského úřadu viz dokument „Předpokládané rozšíření fotovoltaické elektrárny na budovách KÚ“, který je součástí zadávací dokumentace.

Kód z číselníku NIPEZ

71321000-4

Název z číselníku NIPEZ

Technické projekty pro mechanické a elektrické instalace budov

Hlavní místo plnění

Moravskoslezský kraj

Kód z číselníku CPV

71321000-4

Název z číselníku CPV

Technické projekty pro mechanické a elektrické instalace budov

Název předmětu

Technické projekty pro mechanické a elektrické instalace budov

Položky předmětu


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Místo plnění


CZ080Moravskoslezský kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail15. 12. 2023 07:47Uveřejnění účastníků
Detail15. 12. 2023 07:47Uveřejnění výsledku
Detail21. 11. 2023 11:24Došlo k uveřejnění dokumentu Oznámení o výběru.pdf.
Detail31. 10. 2023 14:57Došlo k uveřejnění dokumentu Zápis o otevírání elektronicky podaných nabídek.pdf.
Detail25. 10. 2023 09:20Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail11. 10. 2023 10:17Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.