Výměna poplachového zabezpečovacího a tísňového systému v objektu KÚ MSK

Základní informace


Název zadávacího postupu

Výměna poplachového zabezpečovacího a tísňového systému v objektu KÚ MSK

Systémové číslo NEN

N006/23/V00029114

Aktuální stav ZP

Neukončen

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P23V00029114

Režim VZ dle volby zadavatele

Podlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Zjednodušené podlimitní řízení

Specifikace zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Druh

Veřejná zakázka na dodávky

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

5 293 388,42

Měna

koruna česká

Datum uveřejnění ZP na profil

16. 10. 2023 12:52

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

23. 11. 2023 11:00

Kontaktní osoba zadavatele


Jméno

Vendula

Příjmení

Hyplová

E-mail

hyplova@mt-legal.com

Telefon 1

+420 596629503

Předmět


Popis předmětu

Předmětem veřejné zakázky je výměna stávajícího poplachového zabezpečovacího a tísňového systému v budovách Krajského úřadu Moravskoslezského kraje za systém nový včetně dodávky nové softwarové grafické nástavby a mapových podkladů. Součástí dodávky je poskytnutí servisní a technické podpory na dobu určitou. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedeno v přílohách zadávací dokumentace. Příloha č. 2 zadávací dokumentace obsahující popis stávajícího prostředí (rozmístění systému a jednotlivých koncových prvků popsané a vyobrazené v projektové dokumentaci) obsahuje důvěrné informace. Zadavatel poskytne příslušnou část zadávací dokumentace dodavatelům v souladu s ust. § 36 odst. 8 ZZVZ ve spojení s § 96 odst. 2 ZZVZ pouze na základě žádosti a oproti předložení podepsané dohody o ochraně důvěrných informací (dále jen „NDA“). Závazný vzor NDA, tvořící Přílohu č. 5, je uveřejněn současně se zadávací dokumentací na profilu zadavatele k volnému stažení. NDA předkládaná ze strany dodavatele jako žadatele o část zadávací dokumentace obsahující důvěrné informace musí plně korespondovat s textací závazného vzoru NDA uveřejněného dle předchozího odstavce (místa k doplnění ze strany dodavatele jsou označena jako [DOPLNÍ DODAVATEL]), musí z ní být patrné o kterou přílohu dodavatel žádá a musí být podepsána osobou/osobami oprávněnými zastupovat dodavatele. Pokud NDA bude na základě předchozího zmocnění podepsána jinou osobou než osobou/osobami oprávněnými zastupovat dodavatele, musí být takové zmocnění předloženo společně s NDA. Rovněž na předložení podepsané NDA se vztahuje povinná elektronická komunikace podle čl. 2 zadávací dokumentace. Zadavatel následně elektronicky podepsané NDA zašle zpět dodavateli a poskytne důvěrnou část zadávací dokumentace do 3 pracovních dnů od doručení řádně podepsaného návrhu ze strany dodavatele.

Kód z číselníku NIPEZ

35120000-1

Název z číselníku NIPEZ

Dohlížecí a zabezpečovací systémy a zařízení

Hlavní místo plnění

Moravskoslezský kraj

Kód z číselníku CPV

35120000-1

Název z číselníku CPV

Dohlížecí a zabezpečovací systémy a zařízení

Název předmětu

Dohlížecí a zabezpečovací systémy a zařízení

Položky předmětu


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Místo plnění


CZ080Moravskoslezský kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail23. 01. 2024 17:20Došlo k uveřejnění dokumentu PZTS_Oznameni vybraneho dodavatele.
Detail24. 11. 2023 09:07Uveřejnění zadávacích podmínek
Detail13. 11. 2023 10:27Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail13. 11. 2023 10:25Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail16. 10. 2023 12:52Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.