Souhrnná analýza pravidel přidělování a dostupnosti bytů v Moravskoslezském kraji

Základní informace


Název zadávacího postupu

Souhrnná analýza pravidel přidělování a dostupnosti bytů v Moravskoslezském kraji

Systémové číslo NEN

N006/23/V00029466

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P23V00029466

Režim VZ dle volby zadavatele

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Druh

Veřejná zakázka na služby

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

909 091,00

Měna

koruna česká

Datum uveřejnění ZP na profil

18. 10. 2023 10:55

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

09. 11. 2023 10:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Ing.

Jméno

Veronika

Příjmení

Lesáková

E-mail

veronika.lesakova@msk.cz

Telefon 1

+420 595622917

Předmět


Popis předmětu

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je zpracování souhrnné analýzy pravidel přidělování a dostupnosti bytů v Moravskoslezském kraji, jejímž obsahem jsou informace o pravidlech a mechanismech při přidělování bytů na úrovni obcí s pověřeným obecním úřadem, obcí s rozšířenou působností, a majoritního poskytovatele nájemního bydlení v Moravskoslezském kraji, o kapacitě bytového fondu v území a deskripce souvisejících trendů, o obvyklých překážkách při získávání bytů, o rozmístění a využitelnosti bytového fondu z hlediska území, o posuzování potřebnosti včetně získání informací o specifických podmínkách v území a komparace jednotlivých přístupů. Předmět veřejné zakázky bude spolufinancován v rámci projektu „Podpora návazných aktivit sociálních služeb v MSK“, registrační číslo CZ.03.02.02/00/22_006/0000976, který byl podpořen z OPZ+. Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v obchodních podmínkách, zejména v příloze č. 1 – Specifikace analýzy (viz Zadávací dokumentace).

Kód z číselníku NIPEZ

79300000-7

Název z číselníku NIPEZ

Průzkum trhu a ekonomický průzkum; průzkum veřejného mínění a statistiky

Hlavní místo plnění

Moravskoslezský kraj

Kód z číselníku CPV

79300000-7

Název z číselníku CPV

Průzkum trhu a ekonomický průzkum; průzkum veřejného mínění a statistiky

Název předmětu

Průzkum trhu a ekonomický průzkum; průzkum veřejného mínění a statistiky

Položky předmětu


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Místo plnění


CZ080Moravskoslezský kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail31. 01. 2024 08:17Uveřejnění výsledku
Detail31. 01. 2024 08:17Uveřejnění účastníků
Detail05. 12. 2023 09:36Došlo k uveřejnění dokumentu Oznámení o výběru.
Detail06. 11. 2023 06:22Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail18. 10. 2023 10:55Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.