Servis vozidel VW group pro rok 2024

Základní informace


Název zadávacího postupu

Servis vozidel VW group pro rok 2024

Systémové číslo NEN

N006/23/V00031622

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P23V00031622

Režim VZ dle volby zadavatele

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Druh

Veřejná zakázka na služby

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

1 200 000,00

Měna

koruna česká

Datum uveřejnění ZP na profil

07. 11. 2023 10:30

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

15. 11. 2023 10:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Ing.

Jméno

Eva

Příjmení

Javorková

E-mail

eva.javorkova@msk.cz

Telefon 1

+420 595622484

Předmět


Popis předmětu

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je zabezpečení servisních prohlídek, záruční opravy, opravy vozidel, průběžnou údržbu vozidel, opravy po havárii, technické kontroly a měření emisí (i pro vozidla jiných značek), prodej náhradních dílů a příslušenství, servis pneumatik (i pro vozidla jiných značek), znalecké posudky na cenu ojetých vozidel (i pro vozidla jiných značek), další služby při zajištění nepojízdného vozidla (tj. odtahová služba, service mobil aj. – i pro vozidla jiných značek) a to pro motorová vozidla Moravskoslezského kraje zn. Škoda, Audi a Volkswagen, případně jiných značek. Podrobná specifikace předmětu plnění je uvedena v obchodních podmínkách a v jejich příloze č. 1 – Seznam vozidel, která je nedílnou součástí obchodních podmínek (viz Zadávací dokumentace). Služby budou poskytovatelem prováděny ode dne nabytí účinnosti smlouvy, nejdříve však ode dne 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024 blíže viz obchodní podmínky, které jsou nedílnou součástí Zadávací dokumentace). Podrobné požadavky a informace k této veřejné zakázce malého rozsahu jsou obsaženy v souboru označeném „Zadávací dokumentace.zip“, který je k dispozici na profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/MSK. Uvedený soubor obsahuje: - obchodní podmínky, - vzor čestného prohlášení o splnění základní způsobilosti a ke střetu zájmů, - pravidla losování, množina použitelných čísel.

Kód z číselníku NIPEZ

50112000-3

Název z číselníku NIPEZ

Opravy a údržba automobilů

Hlavní místo plnění

Moravskoslezský kraj

Kód z číselníku CPV

50112000-3

Název z číselníku CPV

Opravy a údržba automobilů

Název předmětu

Opravy a údržba automobilů

Položky předmětu


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Místo plnění


CZ080Moravskoslezský kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail02. 01. 2024 14:51Uveřejnění účastníků
Detail02. 01. 2024 14:51Uveřejnění výsledku
Detail05. 12. 2023 16:28Došlo k uveřejnění dokumentu 134 Oznámení o výběru.pdf.
Detail07. 11. 2023 10:30Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.