Pořízení detektorů a multidetektorů

Základní informace


Název zadávacího postupu

Pořízení detektorů a multidetektorů

Systémové číslo NEN

N006/23/V00031870

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ano

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P23V00031870

Režim VZ dle volby zadavatele

Podlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Zjednodušené podlimitní řízení

Specifikace zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Druh

Veřejná zakázka na dodávky

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

1 131 379,20

Měna

koruna česká

Datum uveřejnění ZP na profil

07. 11. 2023 10:58

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

27. 11. 2023 10:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Ing.

Jméno

Veronika

Příjmení

Lesáková

E-mail

veronika.lesakova@msk.cz

Telefon 1

+420 595622917

Předmět


Popis předmětu

Předmětem veřejné zakázky je pořízení detektorů a multidetektorů pro Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje. Veřejná zakázka je rozdělena na dvě části: část 1 – Detektory – předmětem veřejné zakázky je dodání 3 ks přenosného měřicího přístroje s vysokou citlivostí pro měření koncentrací hořlavých plynů a par v ovzduší. část 2 – Multidetektory – předmětem veřejné zakázky je dodání 6 ks přenosných víceplynových detekčních přístrojů pro měření kyslíku, hořlavých a toxických plynů a par v ovzduší. Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v obchodních podmínkách pro příslušnou část veřejné zakázky (viz příloha č. 1 a 2 zadávací dokumentace).

Kód z číselníku NIPEZ

38431100-6

Název z číselníku NIPEZ

Přístroje pro detekci plynu

Hlavní místo plnění

Moravskoslezský kraj

Kód z číselníku CPV

38431100-6

Název z číselníku CPV

Přístroje pro detekci plynu

Název předmětu

Přístroje pro detekci plynu

Položky předmětu


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Místo plnění


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail22. 01. 2024 15:34Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail22. 01. 2024 12:56Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail18. 12. 2023 15:51Došlo k uveřejnění dokumentu Oznámení o výběru dodavatele část 2..
Detail18. 12. 2023 15:50Došlo k uveřejnění dokumentu Oznámení o výběru dodavatele část 1..
Detail04. 12. 2023 10:41Došlo k uveřejnění dokumentu Protokol o otevírání nabídek.
Detail07. 11. 2023 10:58Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


22. 01. 2024 00:0022. 01. 2024 00:00F2024-004248Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu