Realizace kurzů Školy zotavení v rámci projektu „Podpora duše III“

Základní informace


Název zadávacího postupu

Realizace kurzů Školy zotavení v rámci projektu „Podpora duše III“

Systémové číslo NEN

N006/23/V00031894

Aktuální stav ZP

Neukončen

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P23V00031894

Režim VZ dle volby zadavatele

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Druh

Veřejná zakázka na služby

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

989 543,66

Měna

koruna česká

Datum uveřejnění ZP na profil

07. 11. 2023 12:18

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

28. 11. 2023 10:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Ing.

Jméno

Eva

Příjmení

Javorková

E-mail

eva.javorkova@msk.cz

Telefon 1

+420 595622484

Předmět


Popis předmětu

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je kompletní zajištění realizace kurzů „Škola zotavení“ v rámci klíčové aktivity projektu 4 „Podpora osob s duševním onemocněním a jejich blízkých – Škola zotavení“. Služby budou poskytovány v rámci projektu „Podpora duše III“, registrační číslo CZ.03.02.02/00/22_006/0001294 (dále jen „projekt“), který byl podpořen z Operačního programu Zaměstnanost plus (dále jen „OPZ+“). Cílem služeb je zejména podpora a motivace osob s duševním onemocněním a jejich blízkých v procesu zotavení. Přehled požadovaných kurzů: 1. Zotavení 2. Příběh mého zotavení 3. Pět kroků k zotavení 4. Stigma a self-stigma 5. Jak komunikovat s lékařem nejen o medikaci 6. Slyšení hlasů 7. Duševní zdraví na internetu 8. Sebeprezentace 9. Fotopříběh 10. Hodím se na práci peer konzultanta? 11. Mezilidské vztahy jako součást zotavení 12. Plán bezpečí 13. Skupina pro zotavení Tato veřejná zakázka malého rozsahu není rozdělena na části. Podrobná specifikace je uvedena v obchodních podmínkách, zejména v příloze č. 1 obchodních podmínek (Podrobná specifikace služeb), které jsou nedílnou součástí Zadávací dokumentace. Podrobné požadavky a informace k této veřejné zakázce malého rozsahu jsou obsaženy v souboru označeném „Zadávací dokumentace.zip“, který je k dispozici na profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/MSK. Uvedený soubor obsahuje: - Obchodní podmínky, včetně příloh - Čestné prohlášení v rámci veřejné zakázky č. 103/2023 (vzor) - Lektorský tým (vzor) - Seznam realizovaných zakázek ke kvalifikaci (vzor) - Pravidla losování - Množina použitelných čísel Na profilu zadavatele budou k dispozici i případná vysvětlení nebo změny/doplnění zadávací dokumentace k podmínkám této veřejné zakázky malého rozsahu. Doporučujeme proto průběžně sledovat aktuální informace k této veřejné zakázce na profilu zadavatele.

Kód z číselníku NIPEZ

80000000-4

Název z číselníku NIPEZ

Vzdělávání a školení

Hlavní místo plnění

Moravskoslezský kraj

Kód z číselníku CPV

80000000-4

Název z číselníku CPV

Vzdělávání a školení

Název předmětu

Vzdělávání a školení

Položky předmětu


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Místo plnění


CZ080Moravskoslezský kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail23. 01. 2024 10:09Došlo k uveřejnění dokumentu 103 Oznámení o výběru.pdf.
Detail15. 11. 2023 13:31Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail15. 11. 2023 13:27Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail09. 11. 2023 12:52Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail09. 11. 2023 12:47Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail07. 11. 2023 12:18Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.