Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Jablunkovsko a Třinecko

Základní informace


Název zadávacího postupu

Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Jablunkovsko a Třinecko

Systémové číslo NEN

N006/23/V00032348

Aktuální stav ZP

Zrušen

Rozdělení na části

Ne

Evidenční číslo zakázky ve VVZ

Z2023-051191

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P23V00032348

Režim VZ dle volby zadavatele

Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Otevřené řízení

Specifikace zadávacího řízení

Otevřené řízení

Druh

Veřejná zakázka na služby

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

1 430 615 000,00

Měna

koruna česká

Datum zrušení ZP

06. 05. 2024 00:00

Datum uveřejnění ZP na profil

10. 11. 2023 09:51

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

26. 03. 2024 10:00

Kontaktní osoba zadavatele


Jméno

Vendula

Příjmení

Hyplová

E-mail

hyplova@mt-legal.com

Telefon 1

+420 596629503

Předmět


Popis předmětu

Předmětem veřejné zakázky je poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou osobní dopravou za účelem zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje, a to zejména v oblasti Jablunkovsko a Třinecko po dobu 10 dopravních let, a to v rozsahu a za podmínek dále stanovených v zadávací dokumentaci. Dopravní obslužnost bude v této oblasti zajišťována pomocí 7 Vodíkových autobusů a pomocí autobusů s jiným pohonem (CNG nebo MN). Konkrétní požadavky na typy vozidel a jejich pohon v jednotlivých letech plnění veřejné zakázky jsou uvedeny v kapitole „Technické požadavky“. Přílohy č. 4 a 9 Technických a provozních standardů ODIS obsahující informace o systémech Virtuální ODISka a BČK Moravskoslezské karty obsahují důvěrné informace. Zadavatel poskytne příslušnou část zadávací dokumentace dodavatelům v souladu s ust. § 36 odst. 8 ZZVZ ve spojení s § 96 odst. 2 ZZVZ pouze na základě žádosti a oproti předložení podepsané dohody o ochraně důvěrných informací (dále jen „NDA“). Závazný vzor NDA, tvořící Přílohu č. 18, je uveřejněn současně se zadávací dokumentací na profilu zadavatele k volnému stažení. Bližší podrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Kód z číselníku NIPEZ

60112000-6

Název z číselníku NIPEZ

Služby veřejné silniční dopravy

Hlavní místo plnění

Moravskoslezský kraj

Kód z číselníku CPV

60112000-6

Název z číselníku CPV

Služby veřejné silniční dopravy

Název předmětu

Služby veřejné silniční dopravy

Položky předmětu


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Místo plnění


CZ080Moravskoslezský kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail30. 05. 2024 08:54Uveřejnění písemné zprávy
Detail26. 03. 2024 11:16Uveřejnění zadávacích podmínek
Detail06. 02. 2024 15:59Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail06. 02. 2024 15:57Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail31. 01. 2024 09:47Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail23. 01. 2024 14:41Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail23. 01. 2024 14:39Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail12. 01. 2024 12:58Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail11. 01. 2024 12:01Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail11. 01. 2024 12:00Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace

Evidence uveřejnění ve VVZ


07. 11. 2023 00:0010. 11. 2023 00:00F2023-051191Oznámení o zahájení zadávacího řízení