Rekonstrukce silnic II/445 II/370 (Rýmařov)

Základní informace


Název zadávacího postupu

Rekonstrukce silnic II/445 II/370 (Rýmařov)

Systémové číslo NEN

N006/23/V00033632

Aktuální stav ZP

Neukončen

Rozdělení na části

Ne

Evidenční číslo zakázky ve VVZ

Z2023-053210

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P23V00033632

Režim VZ dle volby zadavatele

Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Otevřené řízení

Specifikace zadávacího řízení

Otevřené řízení

Druh

Veřejná zakázka na stavební práce

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

46 376 231,07

Měna

koruna česká

Datum uveřejnění ZP na profil

23. 11. 2023 12:50

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

29. 01. 2024 11:00

Kontaktní osoba zadavatele


Jméno

Vendula

Příjmení

Hyplová

E-mail

hyplova@mt-legal.com

Telefon 1

+420 596629503

Předmět


Popis předmětu

Předmětem zakázky jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci a modernizaci komunikací II/370 a II/445 v intravilánu města Rýmařov, a to na ulici Třída Hrdinů a Revoluční (silnice II/370 a II/445). Částečně také zasahuje do ulic Okružní, Dukelská, Lipová, Úvoz, Horní, Žižkova, Příkopy, Bartákova (silnice III/44511), 8. května (silnice II/370) a končící v křižovatce s ulicí Opavská (silnicí I/11) na parcele investora. Předmětem této stavby je rekonstrukce stávající komunikace vč. křižovatek s okolními komunikacemi, přilehlých chodníků, ostatních zpevněných ploch v rozsahu akce a návrh řešení odvodnění srážkových vod ze zpevněných ploch a rekonstrukci stávajících stok dešťové kanalizace v havarijním stavu. V rámci prostorových úprav řešené komunikace, a také nasvětlení nově provedených či polohou upravených přechodů pro chodce dojde k úpravě kabelového vedení VO a současně k úpravám polohy lamp. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedeno v přílohách zadávací dokumentace.

Kód z číselníku NIPEZ

45213310-9

Název z číselníku NIPEZ

Stavební úpravy objektů sloužících silniční dopravě

Hlavní místo plnění

Moravskoslezský kraj

Kód z číselníku CPV

45213310-9

Název z číselníku CPV

Stavební úpravy objektů sloužících silniční dopravě

Název předmětu

Stavební úpravy objektů sloužících silniční dopravě

Položky předmětu


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Místo plnění


CZ080Moravskoslezský kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail31. 01. 2024 13:07Uveřejnění zadávacích podmínek
Detail09. 01. 2024 13:05Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail09. 01. 2024 13:04Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail19. 12. 2023 12:32Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail19. 12. 2023 12:30Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail11. 12. 2023 14:35Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail11. 12. 2023 14:33Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail06. 12. 2023 12:09Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail06. 12. 2023 12:08Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail23. 11. 2023 12:50Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


20. 11. 2023 00:0023. 11. 2023 00:00F2023-053210Oznámení o zahájení zadávacího řízení