Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Základní informace


Úřední název

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

IČO

00022985

Právní forma organizace

Organizační složka státu

Telefon

+420 234811111

E-mail

posta@msmt.cz

WWW

www.msmt.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Česká republika

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele mimo NEN

https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/zakazkaProfilList.seam

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/MSMT

Datum uveřejnění ve VVZ

20. 03. 2017 00:00

Datum vytvoření profilu v NEN

17. 03. 2017 10:23

Evidenční číslo profilu ve VVZ

007097

Multiprofil

Ano

Název multiprofilu

Česká republika - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Adresa multiprofilu

https://nen.nipez.cz/profil/MSMT

Sídlo/místo podnikání


Obec

Praha

Část obce

Malá Strana

Ulice

Karmelitská

Číslo popisné

529

Číslo orientační

5

PSČ

11800

Stát - kód

CZ