Muzeum umění Olomouc

Základní informace


Úřední název

Muzeum umění Olomouc

IČO

75079950

Právní forma organizace

Příspěvková organizace

Telefon

+420 585514111

Fax

+420 585223166

E-mail

info@olmuart.cz

WWW

www.olmuart.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Státní příspěvková organizace

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele mimo NEN

https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMUO

Archivní profil zadavatele

https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMUO

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/MUO

Evidenční číslo profilu ve VVZ

634148

Multiprofil

Ano

Název multiprofilu

Ministerstvo kultury

Adresa multiprofilu

https://nen.nipez.cz/profil/mkcr

Sídlo/místo podnikání


Obec

Olomouc

Část obce

Olomouc

Ulice

Denisova

Číslo popisné

824

Číslo orientační

47

PSČ

77900

Stát - kód

CZ

Bankovní spojení


Název účtu

Muzeum umění Olomouc

Předčíslí účtu

35

Číslo účtu

35-7130780297

Kód banky

0100

IBAN

CZ3301000000357130780297

SWIFT

KOMBCZPP