Moravská zemská knihovna v Brně

Základní informace


Úřední název

Moravská zemská knihovna v Brně

IČO

00094943

DIČ

CZ00094943

Právní forma organizace

Příspěvková organizace

Telefon

+420 541646101

E-mail

nen@mzk.cz

WWW

www.mzk.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Státní příspěvková organizace

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele mimo NEN

www.egordion.cz, www.tendermarket.cz

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/MZK

Datum uveřejnění ve VVZ

02. 05. 2016 00:00

Datum vytvoření profilu v NEN

23. 09. 2021 07:31

Evidenční číslo profilu ve VVZ

637490

Multiprofil

Ano

Název multiprofilu

Ministerstvo kultury

Adresa multiprofilu

https://nen.nipez.cz/profil/mkcr

Sídlo/místo podnikání


Obec

Brno

Ulice

Kounicova

Číslo orientační

65a

PSČ

60187

Stát - kód

CZ

Bankovní spojení


Číslo účtu

98832621

Kód banky

0100

IBAN

CZ0401000000000098832621

SWIFT

KOMBCZPP