Česká republika - Ministerstvo životního prostředí

Základní informace


Úřední název

Česká republika - Ministerstvo životního prostředí

IČO

00164801

Právní forma organizace

Organizační složka státu

Telefon

+420 267122549

Fax

+420 267126549

E-mail

Marcela.Vyskocilova@mzp.cz

WWW

http://www.mzp.cz/

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Česká republika

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele mimo NEN

https://ezak.mzp.cz/profile_display_2.html

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/MZP

Datum uveřejnění ve VVZ

05. 06. 2018 02:04

Datum vytvoření profilu v NEN

04. 06. 2018 13:54

Evidenční číslo profilu ve VVZ

489950

Sídlo/místo podnikání


Obec

Praha 10

Část obce

Vršovice

Ulice

Vršovická

Číslo popisné

1442

Číslo orientační

65

PSČ

10010

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ010