Obec Malé Kyšice

Základní informace


Úřední název

Obec Malé Kyšice

IČO

00640557

Právní forma organizace

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Telefon

+420 312698813

E-mail

ou.malkysice@volny.cz

WWW

www.malekysice.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele mimo NEN

http://malekysice.profilzadavatele.cz/

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/MaleKysice

Datum uveřejnění ve VVZ

23. 11. 2018 00:00

Datum vytvoření profilu v NEN

21. 11. 2018 17:22

Evidenční číslo profilu ve VVZ

Z2018-041009

Sídlo/místo podnikání


Obec

Malé Kyšice

Část obce

Malé Kyšice

Ulice

Míru

Číslo popisné

72

PSČ

27351

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ020