Mikroregion Novoměstsko

Základní informace


Úřední název

Mikroregion Novoměstsko

IČO

70934258

Právní forma

Svazek obcí

Telefon

+420 601570528

E-mail

novomestsko@tiscali.cz

Kategorie zadavatele

Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace

Relevantní činnost

Ne

Zadavatel vykonává na základě zvláštního nebo výhradního práva relevantní činnost podle § 152 ZZVZ

Ne

Může nad tímto zadavatelem veřejný zadavatel přímo nebo nepřímo uplatňovat dominantní vliv?

Ne

Zadavatel působící v oblasti obrany

Ne

Sídlo/místo podnikání


Obec

Tři Studně

Část obce

Tři Studně

Číslo popisné

25

PSČ

59204

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ063

Hlavní předmět činnosti


Služby pro širokou veřejnost