Správa nemovitostí Praha 2, a.s.

Základní informace


Úřední název

Správa nemovitostí Praha 2, a.s.

IČO

04958268

Právní forma organizace

Akciová společnost

Telefon

+420 220388900

E-mail

snp2@snp2.cz

WWW

www.snp2.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Jiná právnická osoba

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele mimo NEN

http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/81aa637d-924e-49de-b2ce-8ccd34491c42

Archivní profil zadavatele

https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/81aa637d-924e-49de-b2ce-8ccd34491c42

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/NEN

Evidenční číslo profilu ve VVZ

Z2017-018275

Sídlo/místo podnikání


Obec

Praha

Část obce

Nové Město

Ulice

Sokolská

Číslo popisné

1869

Číslo orientační

18

PSČ

12000

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ01