Správa Národního parku Šumava

Základní informace


Úřední název

Správa Národního parku Šumava

IČO

00583171

DIČ

CZ00583171

Právní forma organizace

Příspěvková organizace

Telefon

+420 388450286

E-mail

emilie.cvrckova@npsumava.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Státní příspěvková organizace

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele mimo NEN

https://ezak.mzp.cz/profile_display_9.html

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/NPSUMAVA

Datum uveřejnění ve VVZ

26. 07. 2018 00:00

Datum vytvoření profilu v NEN

25. 07. 2018 09:49

Evidenční číslo profilu ve VVZ

F2018-025269

Sídlo/místo podnikání


Obec

Vimperk

Část obce

Vimperk II

Ulice

1. máje

Číslo popisné

260

Číslo orientační

19

PSČ

38501

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ031

Bankovní spojení


Název účtu

ČNB České Budějovice

Číslo účtu

2234281

Kód banky

0710

SWIFT

CNBACZPP