Národní památkový ústav

Základní informace


Úřední název

Národní památkový ústav

IČO

75032333

Právní forma organizace

Příspěvková organizace

Telefon

+420 608858505

E-mail

kucny.martin@npu.cz

WWW

www.npu.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Státní příspěvková organizace

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Archivní profil zadavatele

www.egordion.cz/nabidkaGORDION/zakazkaProfilList.seam

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/NPU

Datum uveřejnění ve VVZ

01. 02. 2016 00:00

Datum vytvoření profilu v NEN

23. 09. 2021 08:45

Evidenční číslo profilu ve VVZ

7652010031217

Multiprofil

Ano

Název multiprofilu

Ministerstvo kultury

Adresa multiprofilu

https://nen.nipez.cz/profil/mkcr

Sídlo/místo podnikání


Obec

Praha

Část obce

Malá Strana

Ulice

Valdštejnské náměstí

Číslo popisné

162

Číslo orientační

3

PSČ

11800

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ

Bankovní spojení


Název účtu

Běžný účet

Číslo účtu

60039011

Kód banky

0710

SWIFT

CNBACZPP

Další informace


Text
Informace k ochraně osobních údajůInformace k ochraně osobních údajů jsou ze strany zadavatele (Národního památkového ústavu) uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.