Městys Nový Rychnov

Základní informace


Úřední název

Městys Nový Rychnov

IČO

00248738

DIČ

CZ00248738

Právní forma organizace

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Telefon

+420 565392065

Telefon 2

+420 723307666

E-mail

mestysnovyrychnov@gmail.com

WWW

www.novyrychnov.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele mimo NEN

www.profilzadavatele.cz

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/NRYCH

Datum uveřejnění ve VVZ

22. 06. 2022 00:00

Datum vytvoření profilu v NEN

22. 06. 2022 13:18

Evidenční číslo profilu ve VVZ

Z2022-024229

Sídlo/místo podnikání


Obec

Nový Rychnov

Část obce

Nový Rychnov

Číslo popisné

87

PSČ

39404

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ063

Bankovní spojení


Název účtu

FIO banka a. s.

Číslo účtu

2700064047

Kód banky

2010

SWIFT

FIOBCZPP