Národní hřebčín Kladruby nad Labem, státní příspěvková organizace

Základní informace


Úřední název

Národní hřebčín Kladruby nad Labem, státní příspěvková organizace

IČO

72048972

DIČ

CZ72048972

Právní forma organizace

Příspěvková organizace

Telefon

+420 466736530

Telefon 2

+420 466736533

Fax

+420 466932374

E-mail

kladruby@nhkladruby.cz

WWW

http://www.nhkladruby.cz/

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Státní příspěvková organizace

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele mimo NEN

https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1026.html

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/NarodniHrebcinKnL

Datum uveřejnění ve VVZ

07. 11. 2016 02:00

Datum vytvoření profilu v NEN

29. 08. 2016 13:46

Evidenční číslo profilu ve VVZ

507403

Sídlo/místo podnikání


Obec

Kladruby nad Labem

Ulice

Kladruby nad Labem

Číslo popisné

1

PSČ

53314

Stát - kód

CZ

Seznam e-tržišť zadavatele


Geminhttps://www.gemin.cz/https://www.gemin.cz/profil/narodni-hrebcin-kladruby-nad-labem-statni-prispev