Nemocnice Blansko

Základní informace


Úřední název

Nemocnice Blansko

IČO

00386634

DIČ

CZ00386634

Právní forma organizace

Příspěvková organizace

Telefon

+420 516838111

E-mail

info@nemobk.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/NemocniceBlansko

Datum uveřejnění ve VVZ

31. 08. 2018 00:00

Datum vytvoření profilu v NEN

30. 08. 2018 12:49

Evidenční číslo profilu ve VVZ

Z2018-029956

Sídlo/místo podnikání


Obec

Blansko

Ulice

Sadová

Číslo popisné

1596

Číslo orientační

33

PSČ

67831

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ064