Olomouc - projektová dokumentace TZB

Základní informace


Název zadávacího postupu

Olomouc - projektová dokumentace TZB

Systémové číslo NEN

N006/21/P00000011

Aktuální stav ZP

Plánován

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P21P00000011

Datum uveřejnění ZP na profil

23. 02. 2021 10:40

Specifikace podání


Kontaktní osoba zadavatele


Předmět


Popis předmětu

Účelem průzkumu trhu je zjištění ceny zhotovení projektové dokumentace. Projektová dokumentace je poptávána pro opravu kuchyňských instalací (voda, elektro, topení, VZT, odpady, a opravu vstupu chladicího boxu) . Zpracování projektové dokumentace (dále jen PD) dle přílohy č. 12 a 13 vyhlášky 499/2006 Sb. i zajištění souhlasného stanoviska Odboru památkové péče Magistrátu města Olomouce s projektovou dokumentací a výměnou oken. PD bude požadována celkem 5x ve výkresových a listinných kopiích a 1x v elektronické kopii a to v sadě dvou CD (na CD č. 1 v elektronickém nepřepisovatelném formátu pdf. a na CD č. 2 ve formátu doc., xls. a dwg). Listinné kopie budou předány ve 3 vyhotoveních dle přílohy č. 12 Vyhlášky č. 499/2006 Sb. a ve dvou vyhotoveních dle přílohy č. 13 Vyhlášky č. 499/2006 Sb. a provedení všech činností souvisejících s řádným dokončením díla. Součásti PD je i položkový rozpočet a vyplněný výkaz výměr.

Položky předmětu


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Místo plnění


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail02. 03. 2021 09:00Došlo k uveřejnění dokumentu PD-Zadání.zip.
Detail24. 02. 2021 10:33Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail24. 02. 2021 10:20Došlo k uveřejnění dokumentu PD-zadání.zip.
Detail23. 02. 2021 10:40Uveřejnění zadávacích podmínek