Obec Babice

Základní informace


Úřední název

Obec Babice

IČO

00240028

Právní forma organizace

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Telefon

+420 323660994

E-mail

info@babiceurican.cz

WWW

https://babiceurican.cz/

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele mimo NEN

https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-babice

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/ObecBabice

Evidenční číslo profilu ve VVZ

Z2020-002001

Sídlo/místo podnikání


Obec

Babice

Část obce

Babice

Ulice

Ke Skále

Číslo popisné

76

PSČ

25101

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ020