Obec Rouchovany

Základní informace


Úřední název

Obec Rouchovany

IČO

00290378

Právní forma organizace

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Telefon

+420 568865220

E-mail

obec@rouchovany.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/ObecRouchovany

Datum uveřejnění ve VVZ

17. 12. 2020 00:00

Datum vytvoření profilu v NEN

16. 12. 2020 12:34

Evidenční číslo profilu ve VVZ

Z2020-045113

Sídlo/místo podnikání


Obec

Rouchovany

Část obce

Rouchovany

Číslo popisné

35

PSČ

67557

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ063

Bankovní spojení


Číslo účtu

1524660389

Kód banky

0800

SWIFT

GIBACZPX