Vodovod Rouchovany, zkapacitnění vodního zdroje a přivaděče

Základní informace


Název zadávacího postupu

Vodovod Rouchovany, zkapacitnění vodního zdroje a přivaděče

Systémové číslo NEN

N006/21/V00011073

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Evidenční číslo zakázky ve VVZ

Z2021-016414

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P21V00011073

Režim VZ dle volby zadavatele

Podlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Užší řízení

Specifikace zadávacího řízení

Užší řízení

Druh

Veřejná zakázka na stavební práce

Datum uveřejnění ZP na profil

06. 05. 2021 07:18

Specifikace podání


Lhůta pro podání žádostí o účast

09. 06. 2021 08:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Ing.

Jméno

Vladimír

Příjmení

Černý

E-mail

obec@rouchovany.cz

Telefon 1

+420 568865220

Předmět


Popis předmětu

Novostavba a zkapacitnění vodovodu v původní trase. Nová výstavba se týká vodojemu Rouchovany (na stávajícím pozemku). Vodovodní potrubí a odpad z VDJ budou vyměněny ve stávajících trasách. Navržená opatření zvyšují kapacitu a upravují stávající objekty pro dopravu a akumulaci pitné vody. Pro vodovodní potrubí, že se jedná o výměnu stávajících objektů ve stávajících trasách. Objekt vodojemu je stavbou novou, ale na stávajícím půdoryse. Délka nového vodovod. potrubí je celkem cca 5 167 m; akumulace VDJ 2x200 m3.

Kód z číselníku NIPEZ

45000000-7

Název z číselníku NIPEZ

Stavební práce

Hlavní místo plnění

Kraj Vysočina

Kód z číselníku CPV

45000000-7

Název z číselníku CPV

Stavební práce

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailStavební práce45000000-7Stavební práce

Místo plnění


CZ063Kraj Vysočina

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail19. 09. 2022 12:34Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail19. 09. 2022 12:32Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail30. 03. 2022 10:10Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail30. 03. 2022 10:02Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail07. 09. 2021 09:49Uveřejnění účastníků
Detail07. 09. 2021 09:49Uveřejnění výsledku
Detail07. 09. 2021 09:20Došlo k uveřejnění dokumentu zprava_zadavatele.pdf.
Detail18. 05. 2021 13:09Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail18. 05. 2021 13:03Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail14. 05. 2021 11:03Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace

Evidence uveřejnění ve VVZ


05. 05. 2021 00:0006. 05. 2021 00:00F2021-016414Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu