Detail uveřejnění

Detail uveřejněné informace


Datum uveřejnění

12. 12. 2022 11:54

Uveřejnění

Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění

Skutečně uhrazená cena v jednotlivých letech plnění


P-71-202120227 186 190,005 939 000,00