Obec Velká Skrovnice

Základní informace


Úřední název

Obec Velká Skrovnice

IČO

00279692

Právní forma organizace

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Telefon

+420 465546166

E-mail

obec@velkaskrovnice.cz

WWW

https://www.velkaskrovnice.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele mimo NEN

https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?ID=417

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/ObecSkrovnice

Evidenční číslo profilu ve VVZ

F2018-028264

Sídlo/místo podnikání


Obec

Velká Skrovnice

Část obce

Velká Skrovnice

Číslo popisné

30

PSČ

56201

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ053