Obec Sruby

Základní informace


Úřední název

Obec Sruby

IČO

00279544

Právní forma organizace

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Telefon

+420 465486153

E-mail

ou.sruby@unet.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/ObecSruby

Datum uveřejnění ve VVZ

08. 11. 2021 00:00

Datum vytvoření profilu v NEN

05. 11. 2021 08:21

Evidenční číslo profilu ve VVZ

F2021-041496

Sídlo/místo podnikání


Obec

Sruby

Část obce

Sruby

Číslo popisné

28

PSČ

56544

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ053