Obec Včelná

Základní informace


Úřední název

Obec Včelná

IČO

00245607

Právní forma organizace

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Telefon

+420 387250223

Telefon 2

+420 723441880

Fax

+420 387250223

E-mail

ou@vcelna.cz

WWW

www.vcelna.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele mimo NEN

www.vhodne-uverejneni.cz

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/ObecVcelna

Datum uveřejnění ve VVZ

09. 12. 2020 00:00

Datum vytvoření profilu v NEN

08. 12. 2020 11:05

Evidenční číslo profilu ve VVZ

Z2020-043744

Sídlo/místo podnikání


Obec

Včelná

Část obce

Včelná

Ulice

Husova

Číslo popisné

212

PSČ

37382

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ031

Bankovní spojení


Předčíslí účtu

43

Číslo účtu

3945120267

Kód banky

0100

SWIFT

KOMBCZPP