Obec Volenice

Základní informace


Úřední název

Obec Volenice

IČO

00397342

Právní forma organizace

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Telefon

+420 383394172

E-mail

ouvolenice@iol.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/ObecVolenice

Datum uveřejnění ve VVZ

19. 02. 2021 02:03

Datum vytvoření profilu v NEN

18. 02. 2021 17:40

Evidenční číslo profilu ve VVZ

2021-006561

Sídlo/místo podnikání


Obec

Volenice

Část obce

Volenice

Číslo popisné

3

PSČ

38716

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ031