Obec Vysoká Libyně

Základní informace


Úřední název

Obec Vysoká Libyně

IČO

47733373

DIČ

CZ477733373

Právní forma organizace

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Telefon

+420 776030245

E-mail

obec@vysokalibyne.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/ObecVysokaLibyne

Datum uveřejnění ve VVZ

12. 07. 2022 02:00

Datum vytvoření profilu v NEN

11. 07. 2022 15:17

Evidenční číslo profilu ve VVZ

Z2022-026729

Sídlo/místo podnikání


Obec

Vysoká Libyně

Část obce

Vysoká Libyně

Číslo popisné

83

PSČ

33141

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ032