Obec Albrechtice

Základní informace


Úřední název

Obec Albrechtice

Doplněk k úřednímu názvu

Obec Albrechtice

IČO

00297429

DIČ

CZ00297429

Právní forma organizace

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Telefon

+420 602321781

Telefon 2

+420 596428448

E-mail

sekretariat@obecalbrechtice.cz

WWW

www.obecalbrechtice.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele mimo NEN

htpt://obecalbrechtice.profilzadavatele.cz/

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/Obec_Albrechtice

Datum uveřejnění ve VVZ

12. 09. 2022 02:04

Datum vytvoření profilu v NEN

09. 09. 2022 09:12

Evidenční číslo profilu ve VVZ

Z2022-036277

Sídlo/místo podnikání


Obec

Albrechtice

Část obce

Albrechtice

Ulice

Obecní

Číslo popisné

186

PSČ

73543

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ080

Bankovní spojení


Název účtu

Obec Albrechtice

Číslo účtu

1721599329

Kód banky

0800

IBAN

CZ95 0800 0000 0017 2159 9329

SWIFT

GIBACZPX

Informace o neaktivních profilech zadavatele


http://obecalbrechtice.profilzadavatele.cz/09. 09. 2022