Obec Nošovice

Základní informace


Úřední název

Obec Nošovice

IČO

00577049

Právní forma organizace

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Telefon

+420 558641332

E-mail

ekonom@nosovice.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/Obec_Nosovice

Evidenční číslo profilu ve VVZ

Z2020-010877

Sídlo/místo podnikání


Obec

Nošovice

Část obce

Nošovice

Číslo popisné

58

PSČ

73951

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ080