OBEC OHNIŠOV

Základní informace


Úřední název

OBEC OHNIŠOV

IČO

00275166

Právní forma organizace

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Telefon

+420 724181643

E-mail

obec@ohnisov.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ano

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/Ohnisov

Datum uveřejnění ve VVZ

14. 05. 2020 00:00

Datum vytvoření profilu v NEN

13. 05. 2020 12:54

Evidenční číslo profilu ve VVZ

Z2020-016644

Sídlo/místo podnikání


Obec

Ohnišov

Část obce

Ohnišov

Číslo popisné

172

PSČ

51784

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ052