Obec Olšany

Základní informace


Úřední název

Obec Olšany

IČO

00303097

DIČ

CZ00303097

Právní forma organizace

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Telefon

+420 583247154

Telefon 2

+420 583247248

E-mail

podatelna@olsany.cz

WWW

www.olsany.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele mimo NEN

https://profily.proebiz.com/profile/00303097

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/Olsany

Datum uveřejnění ve VVZ

24. 10. 2018 00:00

Datum vytvoření profilu v NEN

23. 10. 2018 10:19

Evidenční číslo profilu ve VVZ

Z2018-036736

Sídlo/místo podnikání


Obec

Olšany

Část obce

Olšany

Číslo popisné

75

PSČ

78962

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ071

Bankovní spojení


Název účtu

Komerční banka a. s.

Číslo účtu

892 5841

Kód banky

0100

SWIFT

KOMBCZPP