Potravinová banka Džbánsko, z. s.

Základní informace


Úřední název

Potravinová banka Džbánsko, z. s.

IČO

05838878

Právní forma organizace

Spolek

Telefon

+420 608831584

E-mail

predseda@pbdz.cz

WWW

https://www.pb-dzbansko.cz/

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Jiná právnická osoba

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/PBDzbansko

Datum uveřejnění ve VVZ

26. 11. 2021 00:00

Datum vytvoření profilu v NEN

25. 11. 2021 14:26

Evidenční číslo profilu ve VVZ

Z2021-043898

Sídlo/místo podnikání


Obec

Liběšice

Část obce

Liběšice

Číslo popisné

1

PSČ

43963

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ042