Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje

Základní informace


Úřední název

Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje

Profil zadavatele v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/KRPJMK

IČO

75151499

Právní forma

Organizační složka státu

Telefon

+420 974622801

Telefon 2

+420 974622559

E-mail

krpb.ovz@pcr.cz

Kategorie zadavatele

Česká republika

Relevantní činnost

Ne

Zadavatel vykonává na základě zvláštního nebo výhradního práva relevantní činnost podle § 152 ZZVZ

Ne

Může nad tímto zadavatelem veřejný zadavatel přímo nebo nepřímo uplatňovat dominantní vliv?

Ne

Zadavatel působící v oblasti obrany

Ne

Sídlo/místo podnikání


Obec

Brno

Část obce

Veveří

Ulice

Kounicova

Číslo popisné

687

Číslo orientační

24

PSČ

60200

Stát - kód

CZ

Hlavní předmět činnosti


Veřejný pořádek a bezpečnost