Hangár D pro Leteckou službu PČR - projektová dokumentace, inženýrská činnost, zpracování požadavků objednatele

Základní informace


Název zadávacího postupu

Hangár D pro Leteckou službu PČR - projektová dokumentace, inženýrská činnost, zpracování požadavků objednatele

Systémové číslo NEN

N006/23/V00030152

Aktuální stav ZP

Neukončen

Rozdělení na části

Ne

Evidenční číslo zakázky ve VVZ

Z2023-053656

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P23V00030152

Režim VZ dle volby zadavatele

Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Otevřené řízení

Specifikace zadávacího řízení

Otevřené řízení

Druh

Veřejná zakázka na služby

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

16 528 925,61

Měna

koruna česká

Datum uveřejnění ZP na profil

27. 11. 2023 10:26

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

16. 01. 2024 10:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Mgr.

Jméno

Roman

Příjmení

Němeček

E-mail

roman.nemecek@pcr.cz

Telefon 1

+420 974884595

Předmět


Popis předmětu

Předmětem této veřejné zakázky je vypracování a/nebo poskytnutí, tj. závazek vybraného dodavatele vypracovat a/nebo poskytnout zadavateli: a) projektovou dokumentaci tak, jak je blíže specifikována v článku 2. Smlouvy, a to včetně: zpracování zásad organizace výstavby, zpracování průzkumů, zpracování dopravní studie (řešení), zpracování dokumentace terénních a sadových úprav; b) inženýrskou (obstaravatelskou) činnost – služby pro získání všech nezbytných rozhodnutí, souhlasů a povolení c) služby spolupráce při výběru zhotovitele stavby a služby spolupráce a konzultace v průběhu provádění stavby d) ostatní dílčí plnění: - komplexní zajištění EIA (tzn. posuzování vlivu na životní prostředí) – tato činnost bude dílčím předmětem Smlouvy pouze v případě, bude-li to vyžadováno třetími osobami, resp. stanoveno příslušným právním předpisem; - poskytování odborné součinnosti a podkladů (např. energetický posudek a další relevantní podklady dle požadavků poskytovatelů podpory/dotace) v případě, že Objednatel bude podávat žádost o poskytnutí podpory/dotace pro spolufinancování Projektu z prostředků Evropské unie nebo Finančních mechanismů.

Kód z číselníku NIPEZ

71200000-0

Název z číselníku NIPEZ

Architektonické a související služby

Hlavní místo plnění

Hlavní město Praha

Kód z číselníku CPV

71200000-0

Název z číselníku CPV

Architektonické a související služby

Název předmětu

Architektonické a související služby

Položky předmětu


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Místo plnění


CZ010Hlavní město Praha

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail15. 12. 2023 17:41Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail15. 12. 2023 17:40Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail15. 12. 2023 17:38Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail11. 12. 2023 18:01Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail11. 12. 2023 18:00Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail11. 12. 2023 17:56Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail29. 11. 2023 13:59Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail27. 11. 2023 10:32Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail27. 11. 2023 10:26Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


22. 11. 2023 00:0027. 11. 2023 00:00F2023-053656Oznámení o zahájení zadávacího řízení