Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Základní informace


Úřední název

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

IČO

72050250

DIČ

CZ72050250

Právní forma

Organizační složka státu

Telefon

+420 974561538

E-mail

krpe.ovz@pcr.cz

Kategorie zadavatele

Česká republika

Relevantní činnost

Ne

Zadavatel vykonává na základě zvláštního nebo výhradního práva relevantní činnost podle § 152 ZZVZ

Ne

Může nad tímto zadavatelem veřejný zadavatel přímo nebo nepřímo uplatňovat dominantní vliv?

Ne

Zadavatel působící v oblasti obrany

Ne

Sídlo/místo podnikání


Obec

Pardubice

Část obce

Zelené Předměstí

Ulice

Na Spravedlnosti

Číslo popisné

2516

PSČ

53002

Stát - kód

CZ

Hlavní předmět činnosti


Veřejný pořádek a bezpečnost