Podpora produktů Cisco

Základní informace


Název zadávacího postupu

Podpora produktů Cisco

Systémové číslo NEN

N006/23/V00032945

Aktuální stav ZP

Ukončení plnění

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P23V00032945

Režim VZ dle volby zadavatele

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Druh

Veřejná zakázka na služby

Datum uveřejnění ZP na profil

15. 11. 2023 14:52

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

28. 11. 2023 10:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Bc.

Jméno

Anna

Příjmení

Klímová

E-mail

anna.klimova@pcr.cz

Telefon 1

+420 974362700

Předmět


Popis předmětu

Nákup podpory pro produkty Cisco.

Kód z číselníku NIPEZ

72267000-4

Název z číselníku NIPEZ

Údržba a opravy programového vybavení

Hlavní místo plnění

Karlovarský kraj

Kód z číselníku CPV

72267000-4

Název z číselníku CPV

Údržba a opravy programového vybavení

Název předmětu

Údržba a opravy programového vybavení

Textové pole pro popis místa plnění

Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje

Položky předmětu


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Místo plnění


CZ041Karlovarský kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail18. 01. 2024 12:59Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail18. 01. 2024 12:59Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail27. 12. 2023 09:32Uveřejnění účastníků
Detail27. 12. 2023 09:32Uveřejnění výsledku
Detail30. 11. 2023 10:32Uveřejnění oznámení o výběru dodavatele
Detail15. 11. 2023 14:52Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.