Nákup síťových prvků CISCO

Základní informace


Název zadávacího postupu

Nákup síťových prvků CISCO

Systémové číslo NEN

N006/23/V00032951

Aktuální stav ZP

Ukončení plnění

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P23V00032951

Režim VZ dle volby zadavatele

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Druh

Veřejná zakázka na dodávky

Datum uveřejnění ZP na profil

15. 11. 2023 15:14

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

27. 11. 2023 10:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Bc.

Jméno

Anna

Příjmení

Klímová

E-mail

anna.klimova@pcr.cz

Telefon 1

+420 974362700

Předmět


Popis předmětu

Pořízení 5 ks switchů Catalyst 1000 48 port a 3 ks ISDN modulů s příslušenstvím

Kód z číselníku NIPEZ

32420000-3

Název z číselníku NIPEZ

Síťová zařízení

Hlavní místo plnění

Karlovarský kraj

Kód z číselníku CPV

32420000-3

Název z číselníku CPV

Síťová zařízení

Název předmětu

Síťová zařízení

Textové pole pro popis místa plnění

Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Jednoty 1773, 356 01 Sokolov, odbor informačních a komunikačních technologií

Položky předmětu


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Místo plnění


CZ041Karlovarský kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail29. 12. 2023 09:00Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail29. 12. 2023 09:00Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail07. 12. 2023 13:14Uveřejnění účastníků
Detail07. 12. 2023 13:14Uveřejnění výsledku
Detail29. 11. 2023 14:05Uveřejnění oznámení o výběru dodavatele
Detail28. 11. 2023 13:07Uveřejnění oznámení o vyloučení dodavatele
Detail15. 11. 2023 15:14Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.