HZS JHM, Brno Štefánikova 32 - rekonstrukce kanalizace

Základní informace


Název zadávacího postupu

HZS JHM, Brno Štefánikova 32 - rekonstrukce kanalizace

Systémové číslo NEN

N006/23/V00033991

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P23V00033991

Režim VZ dle volby zadavatele

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

výjimka

Druh

Veřejná zakázka na stavební práce

Datum uveřejnění ZP na profil

29. 11. 2023 10:50

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

08. 12. 2023 10:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Mgr.

Jméno

Jan

Příjmení

Hlavsa

E-mail

jan.hlavsa@hzscr.cz

Telefon 1

+420 950630194

Předmět


Popis předmětu

Předmětem VZ je oprava havarijního stavu kanalizace, vybudování retenční nádrže na dešťovou vodu, přečerpávací nádrže včetně nové přípojky do veřejné stoky. Součástí zakázky je i zrušení stávajících přípojek vody, které nejsou využívány, vše dle přiložené projektové dokumentace „HZS JHM, Brno Štefánikova 32- oprava havarijního stavu kanalizace a zrušení vodovodních přípojek“ zpracované firmou PK Švestka s.r.o. Součástí plnění je ražení štoly, tzn. i její projektování a zajištění komunikace a podmínek dle příslušné legislativy s příslušným Obvodním báňským úřadem. Podmínkou stavebních prací je zachování provozu objektu Štefánikova 32 (vchod) a zachování průjezdu do garáží v objektu. Krátkodobé výjimky je nutné při výstavbě operativně řešit s příslušnou osobou určenou při předání staveniště (blíže viz obchodní podmínky – návrh smlouvy o dílo).

Kód z číselníku NIPEZ

45232400-6

Název z číselníku NIPEZ

Stavební práce na výstavbě kanalizace

Hlavní místo plnění

Jihomoravský kraj

Kód z číselníku CPV

45232400-6

Název z číselníku CPV

Stavební práce na výstavbě kanalizace

Název předmětu

Stavební práce na výstavbě kanalizace

Položky předmětu


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Místo plnění


CZ064Jihomoravský kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail12. 07. 2024 12:09Uveřejnění dodatku smlouvy
Detail25. 06. 2024 12:57Uveřejnění dodatku smlouvy
Detail15. 12. 2023 17:15Uveřejnění účastníků
Detail15. 12. 2023 17:15Uveřejnění výsledku
Detail05. 12. 2023 13:57Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail29. 11. 2023 10:50Uveřejnění zadávacích podmínek