Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje

Základní informace


Úřední název

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje

Profil zadavatele v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/HZS_LK

IČO

70888744

DIČ

CZ70888744

Právní forma

Organizační složka státu

Telefon

+420 950470111

WWW

https://www.hzscr.cz/hzs-libereckeho-kraje.aspx

E-mail

lbk.spisovna@hzscr.cz

Kategorie zadavatele

Česká republika

Relevantní činnost

Ne

Zadavatel vykonává na základě zvláštního nebo výhradního práva relevantní činnost podle § 152 ZZVZ

Ne

Může nad tímto zadavatelem veřejný zadavatel přímo nebo nepřímo uplatňovat dominantní vliv?

Ne

Zadavatel působící v oblasti obrany

Ne

Sídlo/místo podnikání


Obec

Liberec

Část obce

Liberec III-Jeřáb

Ulice

Barvířská

Číslo popisné

29

Číslo orientační

10

PSČ

46007

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ051

Bankovní spojení


Název účtu

Běžný účet

Číslo účtu

77540881

Kód banky

0710

IBAN

CZ6107100000000077540881

SWIFT

CNBACZPP

Hlavní předmět činnosti


Veřejný pořádek a bezpečnost