Město Jílové

Základní informace


Úřední název

Město Jílové

IČO

00261408

Právní forma organizace

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Telefon

+420 412557711

Telefon 2

+420 412557722

E-mail

podatelna@mujilove.cz

WWW

www.mujilove.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Archivní profil zadavatele

www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00261408

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/PZmestoJilove

Datum uveřejnění ve VVZ

27. 07. 2017 00:00

Datum vytvoření profilu v NEN

05. 06. 2017 07:15

Evidenční číslo profilu ve VVZ

Z2017-020565

Sídlo/místo podnikání


Obec

Jílové

Část obce

Jílové

Ulice

Mírové nám.

Číslo popisné

280

PSČ

40701

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ042

Bankovní spojení


Název účtu

Běžný účet

Číslo účtu

921401319

Kód banky

0800

SWIFT

GIBACZPX