Pořízení užitkového vozidla pro město Jílové

Základní informace


Název zadávacího postupu

Pořízení užitkového vozidla pro město Jílové

Systémové číslo NEN

N006/20/V00006186

Aktuální stav ZP

Ukončení plnění

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P20V00006186

Režim VZ dle volby zadavatele

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka zadaná na základě výjimky

Druh

Veřejná zakázka na dodávky

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

1 000 000,00

Měna

koruna česká

Datum uveřejnění ZP na profil

12. 03. 2020 09:49

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

30. 03. 2020 15:00

Kontaktní osoba zadavatele


Jméno

Tomáš

Příjmení

Bouška

E-mail

refi@mujilove.cz

Telefon 1

+420 412557750

Telefon 2

+420 770171460

Předmět


Popis předmětu

Předmětem veřejné zakázky je pořízení nového užitkového vozidla s třístrannou sklápěcí valníkovou nástavbou s plachtou, do vlastnictví města Jílové. Vozidlo bude určeno pro užívání Odborem místního hospodářství MěÚ Jílové. Účel použití: přeprava různých druhů materiálů, přeprava zahradních strojů, svoz odpadu apod. pro zajištění údržby místních komunikací a zeleně města Jílové. Dodávkou se rozumí úplné provedení dodávky nové věci, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení, nezbytných pro řádné užívání předmětu veřejné zakázky, včetně předvedení a proškolení pracovníků zadavatele s obsluhou a údržbou.

Kód z číselníku NIPEZ

34134000-5

Název z číselníku NIPEZ

Plošinové a sklápěcí nákladní automobily

Hlavní místo plnění

Ústecký kraj

Kód z číselníku CPV

34134000-5

Název z číselníku CPV

Plošinové a sklápěcí nákladní automobily

Textové pole pro popis místa plnění

Místem plnění veřejné zakázky je ČR, Ústecký kraj, 407 01 Jílové, konkrétně: město Jílové, 40701 Jílové, sídlo odboru MH MěÚ Jílové, Teplická 180.

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailPlošinové a sklápěcí nákladní automobily34134000-5Plošinové a sklápěcí nákladní automobily

Místo plnění


CZ042Ústecký kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail03. 03. 2021 16:01Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail15. 05. 2020 08:32Uveřejnění účastníků
Detail15. 05. 2020 08:32Uveřejnění výsledku
Detail11. 05. 2020 16:35Uveřejnění zadávacích podmínek
Detail18. 03. 2020 17:50Došlo k uveřejnění dokumentu Sdělení číslo 1 k Výzvě k podání nabídky na plnění Veřejné zakázky „Pořízení užitkového vozidla pro město Jílové“.
Detail18. 03. 2020 17:45Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail18. 03. 2020 17:32Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail12. 03. 2020 09:49Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.