Oprava střechy objektu Teplická 180, Jílové

Základní informace


Název zadávacího postupu

Oprava střechy objektu Teplická 180, Jílové

Systémové číslo NEN

N006/20/V00015918

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P20V00015918

Režim VZ dle volby zadavatele

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka zadaná na základě výjimky

Druh

Veřejná zakázka na stavební práce

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

2 500 000,00

Měna

koruna česká

Datum uveřejnění ZP na profil

25. 06. 2020 13:31

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

22. 07. 2020 15:00

Kontaktní osoba zadavatele


Jméno

Tomáš

Příjmení

Bouška

E-mail

refi@mujilove.cz

Telefon 1

+420 412557750

Telefon 2

+420 770171460

Předmět


Popis předmětu

Zadavatelem je požadována v rámci plnění zakázky celková oprava střechy objektu v majetku města Jílové na adrese Teplická č. p. 180, pozemek p. č. st. 187/1 v k. ú. Jílové u Děčína. Objekt slouží jako administrativní budova pro město Jílové a MěÚ Jílové. Zadavatel požaduje provedení výměny střešní krytiny, opravu a doplnění klempířských prvků, změnu provedení souvrství střechy z jednoplášťového na dvouplášťové, včetně doplnění hydroizolační vrstvy, ošetření krovu, opravu komínů, opravu štítového pilířku a fasády štítů střechy, opravu hromosvodu. Zadavatel požaduje provedení díla dle PD ze 3/2020, číslo 1635 – 1/20 zpracováno Ing. Milanem Pilečkem, autorizováno AK Ing. Arch. V. Stránský, autorizace číslo 01416. Uvedená PD včetně výkazu výměr je obsahem příloh zadávací dokumentace této výzvy k předložení nabídek na plnění veřejné zakázky.

Kód z číselníku NIPEZ

45260000-7

Název z číselníku NIPEZ

Střešní práce a jiné specializované stavební práce

Hlavní místo plnění

Ústecký kraj

Kód z číselníku CPV

45260000-7

Název z číselníku CPV

Střešní práce a jiné specializované stavební práce

Textové pole pro popis místa plnění

Místem plnění veřejné zakázky je ČR, Ústecký kraj, okres Děčín, město Jílové, ulice Teplická, budova č. p. 180, pozemek p. č. st. 187/1 v k. ú. Jílové u Děčína, v majetku města Jílové

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailStřešní práce a jiné specializované stavební práce45260000-7Střešní práce a jiné specializované stavební práce

Místo plnění


CZ042Ústecký kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail04. 06. 2021 12:03Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail28. 01. 2021 13:57Uveřejnění dodatku smlouvy
Detail28. 01. 2021 13:57Uveřejnění dodatku smlouvy
Detail28. 01. 2021 13:56Uveřejnění dodatku smlouvy
Detail26. 08. 2020 15:54Uveřejnění účastníků
Detail26. 08. 2020 15:54Uveřejnění výsledku
Detail24. 07. 2020 07:55Uveřejnění zadávacích podmínek
Detail25. 06. 2020 13:31Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.