Městský zpravodaj Jílovská sova, tisk a dodávání

Základní informace


Název zadávacího postupu

Městský zpravodaj Jílovská sova, tisk a dodávání

Systémové číslo NEN

N006/20/V00031753

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P20V00031753

Režim VZ dle volby zadavatele

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka zadaná na základě výjimky

Druh

Veřejná zakázka na služby

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

460 000,00

Měna

koruna česká

Datum uveřejnění ZP na profil

26. 11. 2020 10:29

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

14. 12. 2020 15:00

Kontaktní osoba zadavatele


Jméno

Tomáš

Příjmení

Bouška

E-mail

refi@mujilove.cz

Telefon 1

+420 412557750

Telefon 2

+420 770171460

Předmět


Popis předmětu

Předmětem veřejné zakázky v tomto zadávacím řízení je tisk a dodávání městského zpravodaje Jílovská sova. Požadováno je provádění tisku listinné podoby městského zpravodaje z kompletního datového a grafického souboru zpracovaného a předaného zadavatelem, a dále dodávání nákladu zadavateli na místa dle ustanovení příslušného článku Smlouvy o dílo, viz příloha č. 3 zadávací dokumentace.

Kód z číselníku NIPEZ

79800000-2

Název z číselníku NIPEZ

Tiskařské a související služby

Hlavní místo plnění

Ústecký kraj

Kód z číselníku CPV

79800000-2

Název z číselníku CPV

Tiskařské a související služby

Textové pole pro popis místa plnění

Místem plnění veřejné zakázky je ČR, Ústecký kraj, okres Děčín, město Jílové, konkrétně: • Mírové náměstí 280, 40701 Jílové.

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailTiskařské a související služby79800000-2Tiskařské a související služby

Místo plnění


CZ042Ústecký kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail17. 12. 2020 07:33Uveřejnění účastníků
Detail17. 12. 2020 07:33Uveřejnění výsledku
Detail15. 12. 2020 11:43Uveřejnění zadávacích podmínek
Detail26. 11. 2020 10:29Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.