Oprava hřbitovní zdi, město Jílové

Základní informace


Název zadávacího postupu

Oprava hřbitovní zdi, město Jílové

Systémové číslo NEN

N006/20/V00033575

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P20V00033575

Režim VZ dle volby zadavatele

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka zadaná na základě výjimky

Druh

Veřejná zakázka na stavební práce

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

2 357 000,00

Měna

koruna česká

Datum uveřejnění ZP na profil

17. 12. 2020 09:12

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

18. 01. 2021 15:00

Kontaktní osoba zadavatele


Jméno

Tomáš

Příjmení

Bouška

E-mail

refi@mujilove.cz

Telefon 1

+420 412557750

Telefon 2

+420 770171460

Předmět


Popis předmětu

Předmětem veřejné zakázky v tomto zadávacím řízení je oprava zdi hřbitova ve městě Jílové na pozemku p. č. 2964/2 v k. ú. Jílové u Děčína, v majetku města Jílové. Předmětem zakázky je obnova nadzemních částí původní zdi v celém jejím jižním, západním, severním a z malé části také východním úseku. Zadavatel požaduje provedení díla dle Technické zprávy, situačního výkresu, půdorysu, pohledu z vnější strany zdi, které zpracoval v září 2020 projektant Ing. Jiřím Demuth a dále dle Výkazu výměr, který zpracovala v listopadu 2020 rozpočtářka paní Nina Blavková. Uvedené materiály jsou obsahem příloh zadávací dokumentace VZ.

Kód z číselníku NIPEZ

45000000-7

Název z číselníku NIPEZ

Stavební práce

Hlavní místo plnění

Ústecký kraj

Kód z číselníku CPV

45000000-7

Název z číselníku CPV

Stavební práce

Textové pole pro popis místa plnění

Místem plnění veřejné zakázky je ČR, Ústecký kraj, okres Děčín, město Jílové, přístup k místu plnění je po místní komunikaci s názvem Poslední • pozemek p. č. 2964/2 v k. ú. Jílové u Děčína, v majetku města Jílové

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailStavební práce45000000-7Stavební práce

Místo plnění


CZ042Ústecký kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail11. 02. 2021 12:51Uveřejnění účastníků
Detail11. 02. 2021 12:51Uveřejnění výsledku
Detail26. 01. 2021 08:18Uveřejnění zadávacích podmínek
Detail17. 12. 2020 09:12Uveřejnění zadávacích podmínek