Rekonstrukce plynových kotelen v bytovém domě Nová 183 - 186, Jílové

Základní informace


Název zadávacího postupu

Rekonstrukce plynových kotelen v bytovém domě Nová 183 - 186, Jílové

Systémové číslo NEN

N006/21/V00002639

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P21V00002639

Režim VZ dle volby zadavatele

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka zadaná na základě výjimky

Druh

Veřejná zakázka na stavební práce

Datum uveřejnění ZP na profil

02. 02. 2021 15:22

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

22. 02. 2021 15:00

Kontaktní osoba zadavatele


Jméno

Tomáš

Příjmení

Bouška

E-mail

refi@mujilove.cz

Telefon 1

+420 412557750

Telefon 2

+420 770171460

Předmět


Popis předmětu

Předmětem veřejné zakázky v tomto zadávacím řízení je provedení rekonstrukce plynových kotelen v bytovém domě v majetku města Jílové, na adrese Nová č. p. 183 - 186, pozemek p. č. st. 283/1, 283/2, 283/3, 283/4 v k. ú. Martiněves u Děčína. Zadavatel požaduje provedení díla zcela v souladu s PD s názvem „ Rekonstrukce zdrojů tepla v bytovém domě Nová 183 – 186, Jílové“ a souvisejícím Výkazem výměr, vše číslo zakázky 01/01 – 21, zpracováno v lednu 2021 odpovědným projektantem, panem Karlem Matouškem, IČ: 402 35 564. Dokumentace je obsahem příloh zadávací dokumentace této výzvy k podání nabídky.

Kód z číselníku NIPEZ

45333000-0

Název z číselníku NIPEZ

Instalace a montáž plynového zařízení

Hlavní místo plnění

Ústecký kraj

Kód z číselníku CPV

45333000-0

Název z číselníku CPV

Instalace a montáž plynového zařízení

Textové pole pro popis místa plnění

Místem plnění veřejné zakázky je ČR, Ústecký kraj, okres Děčín, město Jílové, ulice Nová bytový dům č. p. 183, 184, 185, 186. • pozemek p. č. st. 283/1, 283/2, 283/3, 283/4 v k. ú. Martiněves u Děčína, v majetku města Jílové

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailInstalace a montáž plynového zařízení45333000-0Instalace a montáž plynového zařízení

Místo plnění


CZ042Ústecký kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail09. 03. 2022 07:51Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail26. 02. 2021 09:53Uveřejnění účastníků
Detail26. 02. 2021 09:53Uveřejnění výsledku
Detail23. 02. 2021 08:11Uveřejnění zadávacích podmínek
Detail02. 02. 2021 15:22Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.