Detail uveřejnění

Detail uveřejněné informace


Datum uveřejnění

09. 03. 2022 07:49

Uveřejnění

Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění

Skutečně uhrazená cena v jednotlivých letech plnění


2021589 921,14512 974,90